Är du lärare och använder Microsoft Teams teams med dina kollegor och elever? Nu har du möjlighet att installera Formida som en flik i ditt team, och använda Formidas tjänst för bedömning direkt inne i teams. Så här gör du:

 1. Installera Formida för ditt team
 2. Hämta grupper och elever
 3. Skapa moment (matris)
 4. Välj moment och elev och gör bedömning
 5. Visa sammanställning
 6. Dela bedömning med elev

Kort om Formida

Formida är en webbaserad tjänst som hjälper lärare i arbetet med text bedömning, pedagogisk planering och bedömning. Kortfattat så erbjuder Formida:

 • Feedback – Färdiga, kvalitetssäkrade, klickbara kommentarer. Välj bland totalt 1000-tals kommentarer. Finns som webbläsartillägg för onlinedokument. Snart även som tillägg till Microsoft Word (för app och online)
 • Analys - Den feedback du ger omvandlas automatiskt till statistik och analysunderlag som synliggör dina elevers förmågor och kunskaper på ett helt nytt sätt i realtid. Utifrån resultaten kan du se var utvecklingsområden finns både på elev-, grupp- och skolnivå!
 • Bedömning - Genomför och hantera bedömningar med hjälp av digitala matriser i Formida. Få en tydlig överblick där bedömda moment sammanställs och se vilka delar av kursen som avklarats och vilka som återstår.

Se även denna film som översiktligt beskriver Formida.

Kort om Formida för Teams

Med Formida för Teams får du tillgång till stora delar av Formidas funktionalitet direkt inne i Teams. Koppla ditt team och dess medlemmar med Formida med en knapptryckning. Utför dina bedömningar direkt inne i teams, och dela enkelt med eleven.

Vinsten är en lättanvänd tjänst för bedömning, i det verktyg (Teams) som du dagligen använder för samarbete och kommunikation med elever och kollegor.

Installera Formida för ett team

Se denna artikel om hur du installerar Formida som en flik inne i ett team, loggar in och hämtar elever så att du kan jobba med dess inne i Formida.

Skapa ett moment

För att kunna göra en bedömning måste du skapa ett moment. (Ett moment kan tex motsvara ett specifikt prov, eller ett helt arbetsområde. Du avgör själv.)

Se till att fliken Bedömning inne i Formida är aktiv. Klicka på knappen “Skapa moment”, ange namn, välj skolform och kurs/ämne. Därefter väljer du Syfte, Centralt innehåll, och Kunskapskrav.

Göra bedömning

När du har skapat ett moment kan du använda detta för att göra en bedömning.

Först klickar du på det moment som du vill arbeta med, och då ser du en sammanställning över alla elever i gruppen och de bedömningar som du redan har gjort.

Sedan väljer du en elev och gör bedömningen genom att klicka i matrisen med kunskapskraven.

Se sammanställning av bedömningar

Med Formidas bedömningssammanställning får du som lärare en överblick över elevens alla bedömningar. Du kan alla momentens bedömningar per kunskapskrav, du kan se progressionen, och i vilken grad som eleven har täckt läroplanens olika Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav.

Se till att fliken Sammanställning inne i Formida är aktiv. Här ser du en lista med alla elever och alla bedömningar/moment.

Välj sedan en elev för att se den detaljerade sammanställningen för just den eleven.

För varje Syfte och Centralt innehåll visas antal moment som berört dessa:

Scrolla ner för att se Kunskapskraven. I kolumnen längst till höger visas för varje Kunskapskrav det betyg/omdöme som eleven fått i de olika momenten

Dela bedömning med elev

När läraren har gjort en bedömning kan denna delas med eleven. Även sammanställningen kan delas med eleven.

Klicka på “Dela”. Då kan du antingen skicka ett mail till eleven med en “hemlig länk” som eleven klickar på för att se bedömningen. Eller så kopierar du länken och delar med eleven på annat sätt. Du kan även välja att lägga till andra mottagare, tex elevens mentor och förälder.

Kommer snart: Inom väldigt kort kommer delningen ske så att eleven får bedömningen direkt inne i teams.

Administrera moment m.m. – Formida som “personal app”

Denna artikel har hittills visat hur Formida ser ut och fungerar inne i ett specifikt team. Formida finns även som “Personal App”, som du kommer till genom att klicka på “de tre prickarna” och välja Formida:


Inne i Formidas “Personal app” så finns flikarna:

 • Gruppadministration
 • Moment
 • Kommentarer

I Moment-fliken kan du skapa nya moment, konkretisera kunskapskrav med egna formulering, kopiera moment, etc.

Men Formida Analys då?

Det finns funktionalitet som vi ännu inte har flyttat in i Formidas Teams-app, framförallt Analys och IUP. För att använda dessa går du helt enkelt till Formidas vanliga webbtjänst, på http://my.formida.se

Hittade du svaret?