Med Formidas tillägg till Microsoft Word får lärare tillgång till klickbara kommentarer som både förenklar och förbättra arbetet med textbedömning och formativ feedback.

Tillägget fungerar både i Word för PC/Mac och i Word Online.

Konto och installation

Skapa konto

För att använda Formidas tjänster behöver du ha ett Formida-konto. Du kan själv skapa ett konto på formida.se vilket ger dig ett provabonnemang på 30 dagar. Arbetar du på en skola som har ett abonnemang? Då kan du maila info@formida.se så hjälper vi dig.

Installation – Word för PC och Mac

Du installerar Formidas tillägg för Microsoft Word genom att inne i Word, i menyn "Infoga", välja menyalternativet "Hämta tillägg".

I butiken för Office-tillägg skriver du "Formida" i sökfältet och klickar sedan på knappen "Lägg till".

Installation – Word Online

Tillvägagångssättet är precis som för "vanliga" Word (se ovan), med skillnaden att menyalternativet i Word Online heter "Tillägg" (istället för "Hämta tillägg"). Du väljer alltså menyn "Infoga" och därefter menyalternativet "Tillägg", och skriver sedan "Formida" i sökfältet.

Börja använda tillägget

Öppna dokumentet som du vill kommentera. I Word klickar du på menyn "Insert", öppnar listan "My Add-ins" och väljer Formida. Nu ser du Formida längst till höger i menyn "Home". När du klickar på Formida ikonen öppnas Formida-tillägget

Logga in

Logga in med den email-adress och det lösenord som du angav vid registreringen. Är email-adressen ett Microsoft-konto kan du istället välja alternativet "Logga in med Microsoft".

Kommentera

När du är inloggad visas de kommentarslistor som du har tillgång till.

Välj den lista som du vill använda, markera den delen av texten som du vill kommentera, och klicka på kommentaren som du vill infoga.

Vill du bara infoga kommentarstiteln och inte hela kommentaren så dubbelklickar du istället för enkelklickar,

Referenser och egna kommentarer

my.formida.se kan du se och hantera kommentarslistorna. Du kan lägga till referenser (till exempelvis kurslitteratur, eller källor på internet) och du kan skapa till egna kommentarer.

Statistikinsamling

En av fördelarna med Formida feedback är möjligheten att samla in statistik som sedan kan presenteras och användas inne i Formidas webbaserade tjänst, my.formida.se.

Innan du börjar kommentera din elevs dokument väljer du i tillägget:

  • grupp
  • elev
  • moment

Detta gör att Formida samlar in statistik om kommentarerna, och registrerar statistiken på den eleven och det moment som du har angett.

Har du råkat klicka på fel kommentar? Välj då "Ångra kommentar". Men observera att detta endast tar bort kommentaren från Formidas statistikinsamling. Du måste själv ta bort själva kommentaren från dokumentet.

Hittade du svaret?