Att ge eleverna bra textrespons är ett viktigt men ofta repetitivt och tidskrävande arbete som av många lärare görs manuellt. Ofta hinner man inte vara så utförlig eller formativ i sitt arbete som man skulle önska.

Med Formidas tillägg för textrespons frigör lärare tid samtidigt som de ger utförligare feedback och skapar värdefullt analysunderlag.

Översikt

1) Installation av Formidas tillägg

Formidas tillägg för textrespons finns för webbläsarna Google Chrome och Microsoft Edge. (Snart även som "add-in" för Microsoft Word.) Följ instruktionerna på denna sida.

2) Öppna och kommentera elevtext

För Google Docs: (1) Markera i elevtext, (2) klicka i listan med kommentarer i Formidas tillägg, (3) Kommentar skapas i dokumentet, klicka på "kommentera" för att spara.

För Microsoft Word: Formida add-in för Word kommer snart

För Microsoft Word Online: (1) Markera i elevtext, (2) välj ny kommentar, (3) klicka i listan med kommentarer i Formidas tillägg.

För övriga tjänster: Formidas kommentarer kan "klickas in" på alla webbsidor som har textfält där man kan skriva. Ett "trick" för OneNote-användare är tex att "klicka in" en formida-kommentar som en länk.

3) Analys

Välj grupp, elev och moment för att automatiskt spara statistik om kommentarerna och skapa analysunderlag för riktade resurser och anpassad undervisning.

Via tillägget går du in på my.formida.se för att se den statistik som har skapats. Välj först moment för att se hela gruppens statistik och välj sedan elev för att se en enskild elevs statistik.

Mer funktionalitet

Referenser och egna kommentarer

my.formida.se kan du skapa dina egna kommentarer och lägga till valfri information ("referenser") till Formidas färdiga kommentarer.
Dina egna kommentarer kommer med i statistikinsamlingen.
Med referenser kopplar du Formidas fördefinierade kommentarer favoritklipp på YouTube, lämpliga övningar i läroboken, eller andra digitala resurser.

"Pop-out"

I Google Docs och Word Online kan Formida tillägget öppnas som en "pop-out" som kan placeras var som helst i fönstret

Ångra kommentar

Tar bort kommentaren ifrån statistikinsamlingen. (Tar ej bort kommentaren från själva dokumentet.)

Hittade du svaret?