Innan en skola kan kan börja använda Formida för Teams behöver en administratör godkänna Formida. Detta görs genom att administratören besöker följande länk och loggar in:

https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=de7ca2ff-bd11-4cee-9c01-5d3befd8a188&state=12345&redirect_uri=https://my.formida.se/formida-for-teams

För att du som lärare ska kunna använda Formida med dina elever i ditt team behöver Formida kunna hämta teammedlemmerna från ditt team, till Formida. Detta är anledningen till att ett godkännande behövs.

Alternativ metod

Om en användare med administratörsrättigheter installerar Formida i Teams kommer en dialog för godkännande att visas under installationsprocessen.

Hittade du svaret?